درباره ما
انتقال علم و دانش از یک زبان به زبان دیگر بدون فهم اصطلاحات و یافتن معادلی مناسب در زبان مادری، میسر نیست و این امر یکی از دغدغه های مهم و همیشگی مترجمان، پژوهشگران و دانشجویان برای فهم و انتقال علم می باشد. یک اصطلاح در هر زبان هم دارای زمینه پیدایش و هم دارای سبقه تاریخی و هم دارای مضامین خاصی است که نویسنده یک اثر در آن پرورش می دهد. لذا انتقال مفاهیم کامل یک اصطلاح از زبانی به زبان دیگر امری پیچیده است و حتی دربرخی موارد به اعتقاد مترجمان محال است. سایت اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به منظور در اختیار گذاشتن بهترین معادل های پارسی جهت اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی از منتخب کتابهای ترجمه شده توسط اساتید خبره علوم اجتماعی برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و مترجمان ایجاد شده است. در کنارهم قرار دادن معادل های فارسیِ یک اصطلاح، باعث می شود دانشجویان، پژوهشگران و مترجمان بتوانند در مقایسه، بهترین گزینه برای انتقال مفاهیم یک اصطلاح از زبانی دیگر داشته باشند. امکان جستجوی سریع و در دسترس بودن آن در همه جا و بروز شدن آخرین معادل های استفاده شده از ویژگی های این سایت می باشد. امید آنکه این سایت در ارتقاء و بهبود علوم اجتماعی موثر واقع گردد.
حامیان و مشارکت کنندگان
این سایت با مشارکت های دانشجویی و حمایت های متخصصان این رشته ایجاد شده است که جهت معرفی و تقدیر از تلاش و حمایت این بزرگواران خود را موظف دانستیم که به معرفی آنها بپردازیم..

حامیان

دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مشارکت کنندگان

حسام حبیبی
کارشناس برنامه نویسی و نرم افزار
مشارکت در توسعه سایت
اگر شما هم علاقه مند به همکاری در جهت توسعه این پروژه دارید با ما تماس بگیرید.

:ایمیل

ebi.shirazi@gmail.com

:تلگرام

@ourdialectic